adnews
29 شهریور 1401 - 21:24

اکوسیستم دانش بنیان کشور تنها با توسعه بازار و فروش توسعه می یابد

یزد- سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اکوسیستم دانش بنیان در کشورمان، مگر با توسعه بازار و توسعه فروش، توسعه نخواهد یافت. به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی، روز سه شنبه در نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد با اشاره ویژگی های یزدی‌ها و نخبه پروری این استان اظهار داشت: سطح اندیشه و افق نگاه ها در مردم استان یزد بالاست و در کنار آن، شم اقتصادی خوب یزدی ها، این استان را به یک استان منحصر به فرد تبدیل کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی، روز سه شنبه در نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد با اشاره ویژگی های یزدی‌ها و نخبه پروری این استان اظهار داشت: سطح اندیشه و افق نگاه ها در مردم استان یزد بالاست و در کنار آن، شم اقتصادی خوب یزدی ها، این استان را به یک استان منحصر به فرد تبدیل کرده است.خبرنگار مهروی همچنین با اشاره به ظرفیت های بالای معدنی و صنعتی در استان یزد عنوان کرد: گردش مالی صنایع استان یزد به تنهایی چند برابر مجموع گردش مالیی کشور است یا حتی گردش مالی پزشکی و سلامت یزد رقم بسیار بالایی است که این موارد همه معنادار و دارای پیام است. وی همچنین با اشاره به ظرفیت های بالای معدنی و صنعتی در استان یزد عنوان کرد: گردش مالی صنایع استان یزد به تنهایی چند برابر مجموع گردش مالیی کشور است یا حتی گردش مالی پزشکی و سلامت یزد رقم بسیار بالایی است که این موارد همه معنادار و دارای پیام است.دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: امروز دیگر زمان افتتاح و ایجاد زیرساختهای علمی و فناوری گذشته و گرچه توسعه زیرساخت ها ضروری است اما باید به صورت نرم افزاری از فن آوری در مسیر حل مشکلات کشور استفاده کرد. دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: امروز دیگر زمان افتتاح و ایجاد زیرساختهای علمی و فناوری گذشته و گرچه توسعه زیرساخت ها ضروری است اما باید به صورت نرم افزاری از فن آوری در مسیر حل مشکلات کشور استفاده کرد.وی با تاکید بر اینکه باید در فرآیندها دانش بنیان تحول ایجاد شود، افزود: امروز باید بخشی از درآمدهای شرکتهای متقاضی دانش بنیان صرف بکارگیری دانش بنیان‌ها شود بنابراین لازم است مفاهیم جدیدی برای دانش بنیان‌ها تعریف کنیم. وی با تاکید بر اینکه باید در فرآیندها دانش بنیان تحول ایجاد شود، افزود: امروز باید بخشی از درآمدهای شرکتهای متقاضی دانش بنیان صرف بکارگیری دانش بنیان‌ها شود بنابراین لازم است مفاهیم جدیدی برای دانش بنیان‌ها تعریف کنیم.رئیس جهاد دانشگاهی کشور تصریح کرد: اکوسیستم دانش بنیان در کشورمان توسعه نخواهد یافت مگر با توسعه بازار و توسعه فروش و از آنجایی که بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان، دولتی است، دولت باید در این زمینه ورود کند و متناسب با مسائل جامعه بین دانش‌بنیان‌ها تقسیم کار صورت دهد. رئیس جهاد دانشگاهی کشور تصریح کرد: اکوسیستم دانش بنیان در کشورمان توسعه نخواهد یافت مگر با توسعه بازار و توسعه فروش و از آنجایی که بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان، دولتی است، دولت باید در این زمینه ورود کند و متناسب با مسائل جامعه بین دانش‌بنیان‌ها تقسیم کار صورت دهد.دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: برای اینکه اقتصاد دانش بنیان سهمی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص دهد، دولتمردان باید به دانش‌بنیان‌ها و شرکت های دانش بنیان فرصت دهند و آنها را حمایت کند و در ازای اهتمام صنایع به دانش بنیان‌ها برای رفع نیازهایشان نیز صندوقهای پژوهش و فناوری، از این سرمایه‌گذاری ریسک حمایت کنند. دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: برای اینکه اقتصاد دانش بنیان سهمی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص دهد، دولتمردان باید به دانش‌بنیان‌ها و شرکت های دانش بنیان فرصت دهند و آنها را حمایت کند و در ازای اهتمام صنایع به دانش بنیان‌ها برای رفع نیازهایشان نیز صندوقهای پژوهش و فناوری، از این سرمایه‌گذاری ریسک حمایت کنند.وی با تاکید بر اینکه، امروز زمان تحول است، افزود: سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص ملی باید برای افق چهار سال آینده روی پنج درصد هدف‌گذاری شود و با تحقق آن، همه بخشها تلاش کنند. وی با تاکید بر اینکه، امروز زمان تحول است، افزود: سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص ملی باید برای افق چهار سال آینده روی پنج درصد هدف‌گذاری شود و با تحقق آن، همه بخشها تلاش کنند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 747674